O PROJEKCIE

Doniosłe wynalazki powstają w laboratorium, wspaniałe produkty natomiast w dziale marketingu (W.H. Davidow)

 

Technologie to już codzienność, innowacyjność to kontakt z przyszłością. Ich połączenie warunkuje postęp, otwiera nowe perspektywy.  Współpraca naukowców z przedsiębiorcami pozwala wcielić ideę w życie, udoskonalić ją oraz rozpowszechnić. Dzięki wspólnym działaniom wynalazek przekształca się w produkt bądź usługę, których celem jest zmiana rzeczywistości.

 

Projekt „ICT LAB-MARKET – od wynalazku do produktu” to kampania informacyjna, której głównym celem jest budowanie świadomości innowacyjnej oraz rozwój sieci współpracy środowiska naukowego z biznesowym. Kooperacja ta będzie możliwa jedynie wtedy, gdy między naukowcami a przedsiębiorcami będzie istniał sprawny system komunikacji w zakresie innowacji i transferu wiedzy i nowych technologii do gospodarki. Punktem stycznym do kształtowania wzajemnych relacji i wymiany doświadczeń są organizowane w ramach kampanii konferencje, spotkania i eventy branżowe. Z kolei przepływ informacji między środowiskiem naukowym a biznesowym następuje dzięki prowadzonej kampanii prasowej i internetowej. Takie otwarte i publiczne działania dążą do tego, aby nauka nie pozostawała ukryta jedynie w laboratoriach i gabinetach. Uświadomienie konieczności szerszego wykorzystywania wiedzy naukowej w celach gospodarczych zwiększa jej efektywność, a co za tym idzie – ułatwia działania w kierunku komercjalizacji osiągnięć naukowych i  nowych technologii.

 

Dzięki prowadzonej kampanii zwiększy się poziom wiedzy z zakresu innowacyjności, jak również świadomość istniejących korzyści wynikających z ich wdrażania. Kampania ma za zadanie zmienić panujące wśród społeczeństwa przekonanie, że nauka i biznes to dziedziny wzajemnie się wykluczające. Ponadto opracowany projekt promuje równość szans w dostępie do informacji, w zakresie rozwoju zawodowego w dziedzinach naukowych oraz biznesowych,  jak również podczas procesów transferu technologii i wiedzy. „ICT LAB-MARKET – od wynalazku do produktu” udowadnia, że wspólne działania sfery nauki i przedsiębiorczości wpływają na konkurencyjność lokalną i regionalną, a także kreują nowe kierunki rozwoju w województwie zachodniopomorskim.

 

Projekt powstał dzięki inicjatywie szczecińskiej agencji promocyjnej GOS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie ze Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. Realizowany jest w terminie 01.01.2012 – 30.06.2013 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.